Avís Legal

Gastronomylovers S.L. (d’ara endavant MUCHMORE), amb CIF B66803586 El Romaní, Ctra Sant Hilari s/n 08506 Calldetenes, Espanya, no pot assumir cap responsabilitat derivada de l’ús incorrecte, inapropiat o il·lícit de la informació apareguda a la pàgina d’Internet www.muchmorefood.com.

Amb els límits establerts per la llei, Gastronomylovers S.L. no assumeix cap responsabilitat derivada de la manca de veracitat, integritat, actualització i precisió de les dades o informacions contingudes a les pàgines d’Internet.

Els continguts i la informació no vinculen MUCHMORE ni constitueixen opinions, consells o assessorament legal de cap tipus, ja que es tracta merament d’un servei ofert amb caràcter informatiu i divulgatiu.

La pàgina d’Internet www.muchmorefood.com pot contenir enllaços a altres pàgines de terceres parts. Parts que MUCHMORE no pot controlar. Per tant, MUCHMORE no és responsable del contingut que pugui aparèixer a les pàgines de tercers.

Els textos, imatges, sons, animacions, programari i la resta de continguts inclosos en aquesta web són propietat exclusiva de MUCHMORE o els seus llicenciats. Qualsevol acte de transmissió, distribució, cessió, reproducció, emmagatzematge o comunicació pública total o parcial ha de comptar amb el consentiment exprés de MUCHMORE.

Tanmateix, per accedir a alguns dels serveis que MUCHMORE ofereix a través de la pàgina web, l’usuari haurà de proporcionar algunes dades de caràcter personal. En compliment del que estableix el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques en relació al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, us informem que, mitjançant l’emplenament dels presents formularis, les vostres dades personals quedaran incorporades i seran tractades als fitxers de MUCHMORE per tal de poder-vos prestar i oferir els nostres serveis, així com per informar-vos de les millores del lloc web. Tanmateix, us informem de la possibilitat d’exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les vostres dades de caràcter personal, de manera gratuïta mitjançant l’enviament d’un correu electrònic a info@muchmorefood.com.